sobota, 15 września 2018

Wyobraźnia ma przyszłość. I kropka! (Międzynarodowy Dzień Kropki)


Kropka... Niby nic takiego. 
A jednak może stanowić punkt wyjścia do czegoś naprawdę niezwykłego.


W 2003 roku kanadyjski pisarz Peter Reynolds wydał jedną ze swoich najsłynniejszych książek - niepozorną, cieniutką "Kropkę", którą zadedykował swojemu nauczycielowi matematyki jaki uczył go w siódmej klasie. To właśnie pan Matson zamiast ukarać niesfornego Petera za brak uwagi i bazgranie po zeszytach (w których powinny się znaleźć matematyczne obliczenia), zaproponował mu przełożenie "nudnego" podręcznika do matematyki na... komiks.


Dziś "Kropkę" Reynoldsa czytają dzieci w różnych miejscach Ziemi. ale czy tylko dzieci? Nie! Bo to jedna z tych książek, którą odczytywać można na kilku poziomach w zależności od wieku czytelnika :)

Od 2009 roku - dzięki książce Reynoldsa - obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kropki, czyli święto kreatywności, pomysłowości, łamania schematów i nieszablonowego myślenia.

A w naszej szkole to święto będzie trwało w tym roku aż do końca września :) :)


piątek, 23 lutego 2018

Co to właściwie te media?
Medium i media to słowa znane i używane często przez wszystkich. Niby każdy wie co one oznaczają, jednak ze względu na to, że pojęcia te rozumiane mogą być w szerokim kontekście, dobrze jest dokładnie wytłumaczyć co się pod nimi może kryć.

W dosłownym tłumaczeniu z języka łacińskiego, medium to coś, co znajduje się pomiędzy, pośrodku. Stąd tak częste użycie w odniesieniu do tego słowa synonimicznego określenia środek. Jest to jednak wyjaśnienie bardzo ogólne. Często do słowa „środek” dodaje się jeszcze „przekazu”, co powoduje, że medium można określić również jako przekaźnik lub nośnik. Konkretyzując znaczenia tych pojęć możemy wyróżnić kilka poziomów jego rozumienia:

  • w chemii i fizyce medium oznaczać będzie pewne substancje o właściwościach przewodzących
  • w energetyce będzie to nośnik energii
  • w informatyce – nośnik danych
  • w telekomunikacji – przekaźnik transmisyjny
  • w parapsychologii – osoba mająca kontakt z zaświatami, czy też innymi wymiarami
  • w naukach humanistycznych i społecznychśrodek komunikacji międzyludzkiej     i nośnik informacji oraz nośnik znaczeń kulturowych

Tym ostatnim poziomem znaczeniowym posługuję się na zajęciach edukacji medialnej.


Podstawowym medium kulturowym jest ludzkie ciało. To właśnie dzięki swemu ciału człowiek może komunikować się z otoczeniem. Pozostałe media opierają swoje działanie na jakiejś fizycznej cesze ciała i związane są z narządami lub/i receptorami zmysłów, w jakie wyposażone jest ciało. Są zatem ekstensjami człowieka - przedłużeniami mowy, wzroku, słuchu, receptorów termicznych i kinestetycznych. Przybierają one przede wszystkim  postaci słowa (języka), obrazu i dźwięku w różnorodnych formach – od najprostszych do bardzo skomplikowanych stanowiących niekiedy hybrydy więcej niż jednej formy medialnej.


Słowo (język) słowo mówione, pismo, druk, słowo elektroniczne
Obraz znaki graficzne, malowidła i dzieła malarskie, fotografia, film (także pismo pod różnymi postaciami)
Dźwięk muzyka, sygnały dźwiękowe (także słowo mówione)

Warto zaznaczyć w tym miejscu, że pojęcie „media” rozumiane jest bardzo często jedynie jako środki masowego przekazu, czyli mass media (prasa, kino, radio, telewizja, Internet) oraz media elektroniczne (wideo, komputer, telefony komórkowe, cyfrowe nośniki obrazu i dźwięku itp.). To najpopularniejsze, ale
i zarazem najwęższe rozumienie określenia „media”. Koncentruje się ono na aspekcie ekonomicznym społeczeństwa medialnego, a więc na rynku mediów.

Media przyjmują różnorodne formy i rodzaje, mają zatem różne cechy i właściwości.
Z tego względu można je podzielić na  podgrupy wskazujące na którąś z ich cech lub na kanał informacyjny, z którym związane jest dane medium.

Przekazy medialne mogą dzielić się na:


» naturalne            » techniczne
» nietrwałe            » trwałe
» bezpośrednie      » pośrednie                      
 » werbalne
 » wizualne
 » audialne
 » audiowizualne
Artykuł jest fragmentem skryptu "Za(dia)loguj się"!
cytowania:
Joanna Rzońca, Za(dia)loguj się! Skrypt dla ucznia do nauki przedmiotu edukacja medialna, Kraków 2014-2016, s. 6-7.
lub
Joanna Rzońca, Co to właściwie te media?; https://zadialogujsie.blogspot.com/2018/02/co-to-wasciwie-te-media.html 

czwartek, 11 stycznia 2018

11 stycznia - Światowy Dzień Sketchnotingu (World Sketchnote Day)Walory sketchnotigu są odkrywane w Polsce co najmniej od dwóch lat. Tak się składa, że także od dwóch lat obchodzimy Światowy Dzień Sketchnotingu. Pasjonaci myślenia wizualnego i sketchnotingu z całego świata dzielą się swoimi patentami na efektywne uczenie się z wykorzystaniem graficznych notatek.

Więcej o akcji można dowiedzieć się TUTAJ


Wszystkim zainteresowanym ideą tworzenia graficznych notatek polecam też polskie fejsbukowe grupy:A to próbka moich notatek wykonanych metodą sketchnotingu:
Post Ads (Documentation Required)

Author Info (Documentation Required)